Fukt i garage

Det rinner ner vatten i garaget via ett avloppsrör som sitter i ytterväggen. Fastighetsskötaren är informerad och har utrett ärendet. Det kommer att åtgärdas inom kort.