Info om renovering och andrahandsuthyrning

Om renoveringar

När man renoverar sin lägenhet ska man tänka på att söka styrelsens tillstånd om man gör ingrepp i bärande konstruktioner, ändrar befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten. Även uppsättning av markiser eller annat som fästs i fastighetens fasader kräver styrelsens tillstånd.

Dessutom skall ändringarna utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Om andrahandsuthyrning

Bostadsrättsinnehavare måste ha styrelsens godkännande för andrahandsuthyrning om det så bara gäller en del av lägenheten.

Men finns det goda skäl för andrahandsuthyrning lämnas tillstånd.

Tillståndet ges ett år i taget.

Bostadsrättshavaren står kvar med sitt ansvar för lägenheten vid uthyrningen.

Övrigt

Stadgarna handlar i övrigt om när uppsägning måste tas till, om föreningens organisation, styrelsens sammansättning och arbete, föreningsstämman och så vidare.

Läs stadgarna i deras helhet.

  • Stadgarna

     

    Våra stadgar antogs 27/6 2006.