Översvämning källare 15/9

Vattnet står högt i källaren på Besebäcksstigen 3 efter de kraftiga regnfallen under dagen.  Hissen är avstängd till följd av detta. Alla som har källarförråd där rekommenderas gå ner och titta så att era saker inte står under vatten. Jour är inringd.