Parkering och garage

Föreningen har både utomhusparkering och garageplatser.

En plats i garaget kostar 500:-/månad och en parkeringsplats kostar 280:-/månad.

 

Parkeringsplatserna följer inte med lägenheterna utan det är separat kö för både parkering och garage. Den som i dagsläget inte har någon garage- eller parkeringsplats har företräde i kön framför den som önskar ytterligare plats.

 

Kontakta styrelsen om du önskar ställa dig i kö för garage- eller parkeringsplats.