Fakta om husen

Fakta om husen


Detta är husen:

Besebäcksstigen 1 – 3, byggt 1993 (Mellby 1:10).

Besebäcksstigen 5 – 9, 1995 (Mellby 118:4).

Paradisvägen 4 – 6, 1996 (Mellby 1:45).

Paradisvägen 2, 1924 (Mellby 1:35).

Sammanlagd tomareal: 3 524,5 kvadratmeter.


Föreningen består av 54 bostadsrätter. 3 hyreslägenheter, 11 lokaler som hyrs ut. Förråd till alla lägenheter.

Lägenhetsstorlekar: Från 33 kvadratmeter (två ettor) till 104 kvadratmeter (två fyrarumslägenheter).Beskrivning av fastigheterna:

Byggnaderna har stomme av betong respektive trä (1:35) och fasaderna består av puts/målat och träpanel (1:35). Tak: Yttertak har beläggning av plåt. Fasader: Betongelement och träpanel. Balkonger: Plattor av betong och med räcke. Fönster: Huvudsakligen vridfönster av trä/aluminium med isolerruta. Värme: Fastigheterna är anslutna till kommunens fjärrvärmesystem. Ventilation: Mekaniskt från- och tilluftssystem där varje lägenhet har eget aggregat. Hiss:Finns i Mellby 118:4, 1:10 och 1:45. Garage: 21 garageplatser. Cykelrum. Soprum.


 

Fastighetsskötsel: SBC har telefonnummer 0771-722 722 och går att kontakta vardagar 07-21 för felanmälan.

Förvaltare ekonomi: SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Förvaltning teknik: SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.


 

I månadsavgiften ingår:

Kapitalkostnader (räntor och amortering).

Driftskostnader: Vatten, fjärrvärme, gemensam el, renhållning och sopor, hiss.

Ekonomisk och teknisk förvaltning.

Löpande reparationer, städning, försäkring och övrigt.

Fastighetsavgift: 1 200 kronor per lägenhet och år. Bostadsrätter med balkong betalar en extra avgift.