Kontakt

Kontakt


Vid felanmälan, problem, behov av hjälp, kontakta i första hand vår fastighetsskötare på tel 0771-722 722. Ni kan också som bostadsrättsinnehavare använda vår fastighetsskötare för sådana uppdrag som inte är föreningens gemensamma ansvar men då på egen bekostnad.


SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum)

SBC är vår ekonomiska förvaltare och har bl.a. hand om avgift- och hyresavier för föreningen. Vid frågor som gäller aviseringar, inbetalningar, påminnelser kontakta SBC på tfn: 0771-722 722 mellan 07-21 eller maila: kundtjanst@sbc.se


Fastighetsskötsel

SBC har hand om vår fastighetsskötsel. De kontaktas på:

0771-722 722 vardagar mellan 07-21 eller http://www.sbc.se/kontakt/felanmalan/


Trappstädningen ombesörjs av Alternativ städ.


Parkeringsövervakning

Föreningen har avtal med Västia gällande övervakning av våra p-platser. 0771- 501550 vardagar 9-21, helger 13-16.


Jour

Vid akut behov av hjälp utanför ordinarie kontorstid (kvällar och helger) har föreningen avtal med Lås Inväst på tfn: 031 - 80 24 24Kontakt föreningen


I ärenden som rör föreningen kontaktar du styrelsen på vår epost: styrelsen@brfparadisetipartille.se. Du kan även använda kontaktformuläret nedan. 


Ärenden som gäller föreningen kan t.ex. vara önskan om att få komma in med bil på innergården vid in-/utflytt, tips eller idéer om hur vi kan förbättra våra gemensamma miljöer, om du vill beställa nya filter till fläktarna eller om du har klagomål på störande ljudnivåer.


Vid strömavbrott eller avstängt vatten, kolla i första hand med Göteborgs energi och kommunen då det oftast är de som har informationen ifråga. För det mesta har dessa avbrott inget med föreningen att göra. Kolla även med grannarna för att se om det bara är du som upplever problemet eller om det är hela fastigheten. Det underlättar för fastighetsskötaren att veta detta vid en felanmälan.