Medlem

Hur fungerar då vår förening?


Det är mycket att tänka på när man flyttar in i en ny bostad. Vart vänder jag mig om det blir problem med lägenheten eller något i huset? Vem är vår förvaltare? Finns det tvättstuga? Hur hittar jag till förrådsutrymmen? Vart kan ja parkera bilen? Behöver jag stå i kö för bilplats?

Här kommer några av svaren


Vi har en förvaltare SBC som tar hand om den ekonomiska biten. De skickar ut hyrorna och har Du några frågor kan Ni kontakta dom direkt på www.sbc.se eller på telefonnummer 0771- 72 27 22, vardagar mellan 07-21. Ni har även egna inloggningar med personnummer och Bank-id. På deras hemsida kan du kan se dina fakturor.


Tvättstuga

Vi har ingen gemensam tvättstuga i föreningen då alla lägenheter är utrustade med tvättmaskin. Endast lägenheter I Silvia huset har gemensam tvättstuga då de inte har egna tvättmaskiner i lägenheterna.


Parkeringsplats/Garage

Vi strävar efter att alla skall kunna hyra åtminstone en parkeringsplats men vi kan inte lova en andra plats – du vänder dig till styrelsen för att ställa dig i kö. Det finns även garageplatser i kallgarage för bil/moped/MC. Kösystem tillämpas för både parkeringsplats och garage och den som inte har någon plats går före i kön framför den som önskar en andra plats.

Inom området finns gästparkeringar som är avgiftsbelagda på gaveln av Besebäcksstigen 3 i övrigt kan gäster stå på stora parkeringen tvärs över gatan.


Inkörning med bilar, bommar

Behöver du komma in på gården flyttar vi i styrelsen bommarna. Skicka oss ett mail och ge oss gärna lite förvarning då vi arbetar på vardagarna.


Cykelrum

Föreningen har ett cykelrum i huset mitt på gården. Cykelrummet är populärt då många har cyklar i föreningen och där ska bara användbara cyklar förvars. Är rummet fullt ber vi er att ställa cyklar i era förråd tills det finns plats. Vi ser gärna att inga cyklar står utanför portar eller lägenhetsdörren i svalen. Föreningsnyckeln går till cykelrummet.


Sopsortering

Föreningen källsorterar vilket innebär att vi komposterar och källsorterar våra sopor i separata låsta moloker på Paradisvägen, de öppnas med föreningsnyckel. Vill man ha fler papperspåsar till komposten finns det att hämta i cykelrummet.

För glas, metall, plast, wellpapp och tidningar finns en återvinningscentral på andra sida gatan vid pendelparkeringen.

Behöver större saker kastas hänvisar vi till återvinningscentralen i Öjersjö eller passa på när vi har städdagar då vi brukar ta hem en container.


Rastning av husdjur inom området

Det finns många hundar i vår förening, det är inte tillåtet att rasta dessa inne på föreningens gård. När du går med hund i området skall den hållas kopplad. Har du katt uppmanas du hålla uppsikt så att dom inte förorenar sandlådan. Vi har ett nät vi lägger över sandlådan.


Kabel-TV och bredband/telefoni

Föreningen har kabel-TV med ett basutbud på 11 stycken fasta kanaler via uttag i väggen. Vill man beställa till fler kanaler gör man det enklast genom att besöka www.sappa.se .

Vi äger också vår egna fiber. Gå in på http://portalen.openuniverse.se  - välj Västra Götaland – postnummer 43331 – gatuadress. Där hittar man möjliga alternativ för TV, bredband och telefoni.


Köksfläktar

Föreningen äger själva fläktaggregatet. För att fläktsystemet skall fungera utan problem måste du som medlem rengöra och byta filter med minst tre månaders mellanrum beroende på hur ofta spisen används. Nya filter delar styrelsen ut var tredje månad i allas brevlådor, det är upp till varje medlem att byta filtren i fläkten när dessa kommer.

Behöver man service på sin fläkt kontaktar man styrelsen.


Felanmälan

För felanmälan ringer ni SBC på telefon 0771-772 772 vardagar mellan 07-21 eller via www.sbc.se/kontakt/felanmälan

Lördag – söndag vid akuta problem: Låsinvest jour telefonnummer 031-80 24 24

Felanmälan av hiss görs till styrelsen då vi har valt att det bara är styrelsen som kan felanmäla dessa då vi i vissa fall själva kan åtgärda vissa fel utan att behöva ringa in tekniker och på så sätt hålla ner kostnaden. Skulle det vara så illa att man sitter fast i hissen får du naturligtvis ringa akut till hissföretaget, tel nr sitter i hissen.

Du som medlem kan anlita vår fastighetsskötare för arbeten i den egna lägenheten på egen bekostnad. Denne anlitas genom SBC och ni får fakturan direkt till er då detta inte är något som föreningen står för.

Vid strömavbrott eller avstängt vatten titta i första hand på hemsidan för Partille kommun eller Göteborgs energi då det oftast är de som har information om detta. Hör också gärna med grannar om de upplever samma problem eller om det gäller bara din lägenhet, det underlättar för fastighetsskötaren vid en felanmälan.


Försäkringar

Du bör ha en hemförsäkring för din lägenhet men den behöver inte ha ett så kallat bostadsrättstillägg då föreningen har tecknat ett kollektivt tillägg som gäller för alla lägenheter inom föreningen. Notera att föreningen har rätt att debitera dig självrisken om denna försäkring tas i anspråk för en skada som du ansvarar för i lägenheten.


Renovering

All renovering i lägenheten skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Du får måla, tapetsera samt utföra mindre ombyggnader och reparationer av lägenheten. Men tänk på att om du gör förändringar i bärande konstruktioner, ändrar befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten måste du söka styrelsens tillstånd. Vid renovering av badrum krävs att det görs av fackman för att inte riskera vatten- och fuktskador på den egna eller andras lägenheter. Skulle det göras av annan än fackman och det uppstår fukt eller vattenskada är det lägenhetsinnehavaren som får stå för alla kostnader för ev skada på både egna och andras lägenheter.

Tänk på att om renoveringen tar lång tid och kommer att låta mycket kan det vara bra att säga till närmaste grannar och sätta upp lappar i trapphuset/hiss.


Underhåll och reparationer

I föreningens stadgar finns en förteckning av vad du själv – respektive föreningen – ansvarar för vad det gäller underhålla och reparationer.


Städdagar

Vi har städdagar 2 gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten, även om man inte kan vara med och städa är man varmt välkommen att komma och fika, och prata med sina grannar.


Gårdsfest och andra aktiviteter

Vi strävar efter att hålla en hög grannsämja i föreningen. En gång per år har föreningen anordnat en gårdsfest för alla boende, vilket har varit väldigt uppskattat. Denna brukar vi hålla i augusti.

I december runt första advent tänds granen på gården. I samband med detta bjuder föreningen in till glögg och tilltugg på gården, detta brukar vara uppskattat.

Har ni förslag på andra aktiviteter som vi kan göra tillsammans i föreningen lämna gärna förslag till styrelsen så kan vi undersöka intresse hos medlemmarna. 

 

Medlemsinformation

Styrelsen delar ut viktig och annan information som tex garagesopning, sopning av parkeringsplatser mm till alla medlemmar. Därför önskar vi att du mailar till styrelsen på  styrelsen@paradisetipartille.se och lämna ditt namn och lägenhetsnummer så vi vet hur vi kan nå just Dig.


Kontakt med styrelsen

Du når styrelsen i ärenden som rör föreningen på vår epost styrelsen@paradisetipartille.se . Ärenden som gäller föreningen kan tex vara öppning av bom för att kunna köra in på gården, beställa nya filter till fläktarna, tips och ideer om hur vi kan förbättra våra gemensamma miljöer eller klagomål på störande ljudnivåer.

Vi ser helst att ni mailar styrelsen istället för att ringa på hos någon av oss eller haffa oss på gården. Vi i styrelsen är alla medlemmar i föreningen och arbetar på dagarna och sköter styrelsearbetet på vår fritid. När ni skickar mail kan den av oss som har möjlighet svara så snart vi har ett svar då det når oss alla.

Vi finns på Facebook

Föreningen har en privat grupp på Facebook ”BRF Paradiset i Partille” som du gärna kan gå in och titta på och skicka en förfrågan om att gå med.

Hemsida

För mer utförlig information om föreningen, hitta stadgar, medlemsinformation mm gå in på vår hemsida.

www.brfparadisetipartille.se

 

 

Åter igen hjärtligt välkommen till BRF Paradiset i Partille!

Vi hoppas Du ska trivas hos oss.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i BRF Paradiset i Partille