Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning


Om andrahandsuthyrning


Bostadsrättsinnehavare måste ha styrelsens godkännande för andrahandsuthyrning om det så bara gäller en del av lägenheten.


Finns det goda skäl för andrahandsuthyrning lämnas tillstånd.


Till goda skäl räknas provbo sambo, studier eller arbete på annan ort, uthyrning till egna barn, uthyrning pga sjukdom eller vård av anhörig på annan ort.


Tillståndet ges ett år i taget, med maximalt två års uthyrning. Särskild blankett för ansökan om andrahandsuthyrning måste fyllas i och skickas in till styrelsen som sedan tar beslut. Blanketten hittar du här.


Bostadsrättshavaren står kvar med sitt ansvar för lägenheten vid uthyrningen.


Om du själv ska bo kvar i lägenheten och samtidigt ha inneboende behövs inget tillstånd.